iflegma IFLEGMA

Ibnu Khaldun - Rihlah Ibnu Khaldun

Rihlah Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun
Rp110.000
AVT0053
Buku Ibnu Khaldun - Rihlah Ibnu Khaldun

Nama Ibnu Khaldun sangat terkenal baik di dunia Islam maupun Barat. Banyak sekali julukan yang disematkan kepadanya, seperti bapak sosiologi, peletak dasar filsafat sejarah, perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori-teori politik. Karyanya yang sangat monumental adalah al-Muqaddimah. Ini sesungguhnya adalah bagian awal dari kitab Tarikh Ibnu Khaldun, yang lengkapnya bernama al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawi as-Sulthan al-Akbar.

Orang lebih mengenal al-Muqaddimah. Padahal, Tarikh-nya juga penting, termasuk bagian terakhirnya yang merupakan memoar perjalanan Ibnu Khaldun, yakni at-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlahtuh Gharban wa Syarqan. Buku ini adalah catatan penulisnya, tentang perjalanannya ke Barat dan ke Timur, yang jarang diketahui. Perjalanan ini menjadi semacam latar belakang dia menulis al-Muqaddimah dan secara keseluruhan kitab Tarikh-nya.

Pengalaman perjalanan ini, di mana ia melihat dan mengalami langsung kondisi sosial-politik pemerintahan Islam yang bergolak, saling berperang, berebut kekuasaan antar amir dan sultan, bahkan antar keluarga kerajaan, menjadi bahan utama ia menulis teori-teori sosialnya dalam al-Muqaddimah. Buku ini juga menjadi karya penting untuk mengenal lebih dekat sosok Ibnu Khaldun, mulai dari nasab, keilmuan, kepribadian, ketokohan, hingga tanggung jawabnya dalam jabatan hakim agung yang dia emban dari penguasa.

Harga 110.000
Judul: Rihlah Ibnu Khaldun
Penulis: Ibnu Khaldun
Penerbit: Alvabet
Tahun Terbit: 2023
Halaman: 344 hlm.
Kategori: Biografi
Kelas: Sosial
ISBN: