iflegma IFLEGMA

Faiz Rahman - Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi

Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi Faiz Rahman
Rp88.000
UGS0022
Buku Faiz Rahman - Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi

Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan. Kemudian, secara lebih terperinci dibahas mengenai kewenangan pengujian undang-undang, dimulai dari sejarah Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. serta dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kewenangan pengujian undang-undang. Dalam pembahasan mengenai putusan bersyarat. jenis, karakteristik, dan implikasi dari putusan bersyarat dielaborasi secara lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa sejatinya putusan bersyarat Itu. Selanjutnya, berbagai dinamika dan perkembangan dari penerapan putusan bersyarat dibahas secara komprehensif sehingga dapat terlihat bagaimana pola dan anomali dalam penggunaan putusan bersyarat sejak tahun 2003 hingga tahun 2021. serta dinamika terkini mengenai penggunaan putusan bersyarat dalam pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Harga 88.000
Judul: Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi
Penulis: Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono
Penerbit: UGM Press
Tahun Terbit: 2022
Halaman: 258 hlm.
Kategori: Studi
Kelas: Hukum
ISBN: